คณะผู้บริหาร

นายทวี กุลเลิศประเสริฐ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวปณิตตรา อัครวิเนค

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน / ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นายโคบี้ บุญบรรเจิดศรี

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินทรัพย์

นายประกิต ประเสริฐยิ่ง

ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

นายทวี กุลเลิศประเสริฐ

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริหาร

Compare listings

เปรียบเทียบ