พนักงานบัญชี

1 อัตรา

รายละเอียดของงาน

• จัดทำเอกสารบัญชี สรุปตัวเลข/บัญชีประจำเดือน

• จัดทำรายงานต่างๆ ทางบัญชี

• จัดทำและยื่นแบบภาษี

• บันทึกข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ

• ใช้โปรแกรม Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• จัดทำ ภงด 1, 3, 53 , ภพ. 30 , หัก ณ ที่จ่าย รายงานภาษีซื้อ ขาย ประจำเดือน

• ออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน

• ออกใบสั่งจ่ายเจ้าหนี้ ออกใบรับลูกหนี้ (รับ-จ่าย)

คุณสมบัติ

• ปริญญาตรี เอกการบัญชี

• เพศ ชาย – หญิง อายุ 24 – 30 ปี

• มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปี ขึ้นไป

• ใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

• มีบุคลิคภาพที่ดี ซื่อสัตย์ และมีวินัยในการทำงาน

• กระตือรือร้น และมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

เวลาทำการและสวัสดิการ

• วันจันทร์ – ศุกร์ (วันหยุดตามปฏิทินธนาคาร)

• เวลาทำการ 9.00 – 18.00 น.

• ประกันสังคม

• ประกันอุบัติเหตุ

• ประกันสุขภาพ IPD, OPD.

• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

สนใจสมัครได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยส่ง Resume : hr@kccamc.com
หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-957-5601-2 . 096-269-3642
285/1 ซ.ประดิษฐ์มนูธรรม1 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม วังทองหลาง กทม. 10310

Compare listings

เปรียบเทียบ