ทนายความ

1 อัตรา

รายละเอียดของงาน

• ตรวจและร่างสัญญา นิติกรรมสัญญา และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

• ร่างและวิเคราะห์ ตรวจสอบเอกสารสัญญาหรือนิติกรรมต่างๆของบริษัทสรุปกฎหมาย และ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

• ประสานงานติดต่อกับหน่วยงานเอกชนและราชการ

• ให้คำปรึกษาให้ความความเห็นหรือข้อมูลทางกฎหมาย ข้อหารือทางกฎหมายที่ได้รับหมายมอบ

• ต่อใบอนุญาตต่างๆ จดทะเบียนบริษัทแก้ไขเพิ่มเติมในหนังสือรับบริษัท

• เป็นตัวแทนของบริษัทในการว่าความคดีต่างๆในชั้นศาล สืบทรัพย์ บังคับคดี

• ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายแก่หน่วยงานต่างๆของบริษัทได้

• ดูแลการขายทอดตลาด

คุณสมบัติ

• ปริญญาตรี นิติศาสตร์

• เพศ ชาย – หญิง อายุ 27-40 ปี

• มีประสบการณ์ในการทำงาน 2-3 ปี ขึ้นไป

• ใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

• มีบุคลิคภาพที่ดี ซื่อสัตย์ และมีวินัยในการทำงาน

• กระตือรือร้น และมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

เวลาทำการและสวัสดิการ

• วันจันทร์ – ศุกร์ (วันหยุดตามปฏิทินธนาคาร)

• เวลาทำการ 9.00 – 18.00 น.

• ประกันสังคม

• ประกันอุบัติเหตุ

• ประกันสุขภาพ IPD, OPD.

• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 
สนใจสมัครได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยส่ง Resume : hr@kccamc.com
หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-957-5601-2 . 096-269-3642
285/1 ซ.ประดิษฐ์มนูธรรม1 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม วังทองหลาง กทม. 10310

Compare listings

เปรียบเทียบ