พนักงาน IT

1 อัตรา

รายละเอียดของงาน

• ตรวจสอบความมั่นคงปลอกภัยและทบทวนระบบการควบคุมภายในของระบบสารสนเทศ

• บริการติดตั้ง ตรวจสอบพร้อมแก้ไขปัญหา และให้คำปรึกษากับพนักงาน หรือผู้ใช้งานด้าน Hardware และ Software ที่ใช้งานอยู่ปัจจุบัน

• ดูแลระบบ IT Infrastructure รวมถึง Hardware และ Software ต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น Network, Firewall, Servers, Mail Server, VM Servers, Windows Servers, Windows AD, Nas, IP CAMERA, Access Point, Notebook, IPPhone และระบบปฏิบัติการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

• จัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง Software สำเร็จรูปที่จำเป็น สำหรับใช้งานอุปกรณ์
Notebooks, Servers, User VPN

• จัดทำแผนงานและดำเนินการบำรุงรักษา Hardware และ Software ประจำปีให้อัพเดทอยู่เสมออย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

• ติดต่อ ประสานงานในการส่งซ่อมอุปกรณ์ IT กับผู้ให้บริการตามที่ ได้รับมอบหมาย จัดทำรายงานประจำเดือนที่เกี่ยวกับงาน เช่น จำนวนปัญหาและคำร้องขอ ที่ได้รับมอบหมายต่างๆ และรายงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

• ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโปรแกรมสำเร็จรูปที่บริษัทฯ ซื้อเข้ามาใช้งาน เช่น Office365, Adobe Acrobat,ERP system เป็นต้น

คุณสมบัติ

• ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์

• เพศ ชาย – หญิง อายุ 24 – 35 ปี

• มีประสบการณ์ในการทำงาน 2-3 ปี ขึ้นไป

• ใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

• มีบุคลิคภาพที่ดี ซื่อสัตย์ และมีวินัยในการทำงาน

• กระตือรือร้น และมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

เวลาทำการและสวัสดิการ

• วันจันทร์ – ศุกร์ (วันหยุดตามปฏิทินธนาคาร)

• เวลาทำการ 9.00 – 18.00 น.

• ประกันสังคม

• ประกันอุบัติเหตุ

• ประกันสุขภาพ IPD, OPD.

• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 
สนใจสมัครได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยส่ง Resume : hr@kccamc.com
หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-957-5601-2 . 096-269-3642
285/1 ซ.ประดิษฐ์มนูธรรม1 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม วังทองหลาง กทม. 10310

Compare listings

เปรียบเทียบ