พนักงานบริหารสินทรัพย์อาวุโส

1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. บริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ Housing – SME – Corporate
– เจรจากับลูกหนี้ที่สามารถติดต่อได้
– เสนออนุมัติการปรับโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้ที่มีความสามารถในการชำระเงิน ตามเกณฑ์ของบริษัท / รวมถึงลูกหนี้ทำยอมในศาล
– เสนออนุมัติดำเนินคดีกับลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระ และลูกหนี้ที่ไม่สามารถเจรจาหรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้
– ติดตามการชำระเงินของลูกหนี้ตามกำหนดในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (ประจำเดือน)
– ตรวจสอบทุนทรัพย์ฟ้องของลูกหนี้ที่มีการฟ้องคดี
– กระทบยอดจัดเก็บกับฝ่ายบัญชีและการเงิน
– จัดทำการ์ดคำนวนผลตอบแทน (IRR) ตั้งต้นเพื่อส่งให้ฝ่ายบัญชีนำไปบันทึกรายได้ตามวิธีการ IRR
– จัดทำใบสรุป ภาระหนี้ของลูกหนี้ที่มีการ ทำ TDR – บัญชีรับจ่าย ให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบ และปฏิบัติการตั้งการ์ดลูกหนี้
– จัดทำแผนการ Re assign พอร์ตลูกหนี้รายย่อยเพื่อขออนุมัติ และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อส่งให้กับ OA (ผู้รับจ้างติดตามหนี้)
– ขออนุมัติยึดทรัพย์ / อนุมัติราคาขายทอดตลาด หลักประกันในกรมบังคับคดี
2. บริหารทรัพย์สินรอการขาย
– วิเคราะห์และจัดทำคำขออนุมัติขายทรัพย์หลักประกัน และทรัพย์สินรอการขาย
– หาช่องทางการตลาด ในการจำหน่ายทรัพย์หลักประกัน และทรัพย์สินรอการขาย
3. ตรวจสอบและจัดทำรายงาน
– ตรวจสอบการตัดภาระหนี้ลูกหนี้ Housing – SME – Corporate
– สนับสนุนข้อมูล เพื่อจัดทำรายงาน ยอดจัดเก็บลูกหนี้ Housing – SME – Corporate ประจำเดือน
– รายงาน การติดต่อลูกหนี้ประจำไตรมาส ของลูกหนี้ Housing – SME – Corporate เพื่อให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ
– รายงาน ภาระหนี้ของลูกหนี้ Housing – SME – Corporate Performance เพื่อส่งให้ฝ่ายบัญชีแสดงในงบการเงิน (รายไตรมาส)
– รายงาน งบประมาณประจำปี ของพอร์ตหนี้ Housing – SME – Corporate (รีวิว รายไตรมาส)

คุณสมบัติ

 • เพศ : ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ : 27 – 40 ปี
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ : 3 ปี ขึ้นไป
 • หากเคยผ่านงาน Investment Banking มาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ความรู้ทักษะที่จำเป็น

1. มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงานและการคำนวนผลตอบแทน IRR
2. มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงานการปรับโครงสร้างหนี้
3. มีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม excel ขั้นสูง
5. มีความสามารถในการขับขี่รถยนต์

เวลาทำการและสวัสดิการ

 • วันจันทร์ – ศุกร์ (วันหยุดตามปฏิทินธนาคาร)
 • เวลาทำการ 9:00 – 18:00 น.
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันสุขภาพ IPD., OPD.
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน

สนใจสมัครได้ที่

คุณดวงหทัย จิตต์ถาวร (นุ๊ก)
ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล

E mail : duanghathai.j@kccamc.com
Tel : 02-957-5601 ต่อ 11 , 064-646-9935
285/1 ซ.ประดิษฐ์มนูธรรม1 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม วังทองหลาง กทม. 10310

Compare listings

เปรียบเทียบ