เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จัดทำรายงาน (ประจำวัน, ประจำเดือน)
2. จัดเตรียมเอกสารในการทำจ่ายเงิน และออกเอกสารใบหัก ณ ที่จ่าย
3. ตรวจสอบรายงานเงินเข้า – ออกของบริษัท
4. ติดต่อประสานงานกับบริษัทภายนอก, ธนาคาร ในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท
5. ออกใบเสร็จรับเงินของลูกหนี้ทุกรายพร้อมจัดส่งให้แก่ลูกหนี้
6. ออกเอกสาร / Memo ที่เกี่ยวกับฝ่ายการเงิน
7. จัดทำและควบคุมทะเบียนคุมเช็ครับ – จ่าย ของบริษัท
8. ตรวจสอบการเบิก/คืนเงินทดรองจ่าย
9. ตรวจสอบการชำระเงินของลูกหนี้ทั้งหมดในการทำจ่ายให้แก่ OA ทุกๆเดือน

คุณสมบัติ

 • เพศ : ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ : ไม่เกิน 30 ปี
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ : 3 ปี ขึ้นไป
 • หากเคยผ่านงานจากสถาบันการเงินมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ความรู้ทักษะที่จำเป็น

1. มีความละเอียด รอบคอบ และมีความรับผิดชอบ
2. มีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
3. มีทักษะการใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
4. สามารถใช้งานโปรแกรม Express ได้
5. มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงานการเงิน
6. มีความซื่อสัตย์ สุจริต

เวลาทำการและสวัสดิการ

 • วันจันทร์ – ศุกร์ (วันหยุดตามปฏิทินธนาคาร)
 • เวลาทำการ 9:00 – 18:00 น.
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันสุขภาพ IPD., OPD.
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน

สนใจสมัครได้ที่

คุณดวงหทัย จิตต์ถาวร (นุ๊ก)
ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล

E mail : duanghathai.j@kccamc.com
Tel : 02-957-5601 ต่อ 11 , 064-646-9935
285/1 ซ.ประดิษฐ์มนูธรรม1 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม วังทองหลาง กทม. 10310

Compare listings

เปรียบเทียบ