เลขานุการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ดูแลรับผิดชอบ ตรวจสอบ กรั่นกรองแฟ้ม ก่อนเสนอเซ็นผู้บริหารและส่งหนังสือที่สั่งการออกไปยังแผนกต่างๆ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
 2. จัดตารางการประชุมและตารางงานต่างๆ ทำการนัดหมาย จัดตารางการนัดหมาย พร้อมเตือนให้ผู้บริหารทราบถึงกำหนดการล่วงหน้า 
 3. ดำเนินการจัดทำเอกสารการประชุม เอกสารการนำเสนอ สรุปมติ และจัดทำรายงานการประชุม
 4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ต้อนรับและรับรองแขกของผู้บริหาร
 5. ดูแลและจัดเก็บเอกสารของผู้บริหารและเอกสารสำคัญของบริษัท
 6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

คุณสมบัติ

 • เพศ : ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ : ไม่เกิน 45 ปี
 • ระดับการศึกษา : จบวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี – โท บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ : 3 ปี ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านเลขานุการบริษัทจดทะเบียนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ความรู้ทักษะที่จำเป็น

 1. มีทักษะในการสื่อสาร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน หน่วยภายนอก หน่วยงานราชการ และประสานงานการจัดประชุม
 2. มีประสบการณ์ด้านตลาดหลักทรัพย์เเละมีความรู้ด้านกฏหมาย
 3. มีประสบการณ์ การทำงานกับสถาบันการเงิน
 4. มีความละเอียด รอบคอบ และมีความรับผิดชอบ
 5. มีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 6. สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทั้ง Microsoft Word และ Power point
 7. มีความซื่อสัตย์ สุจริต
 8. สามารถทำงานเป็นทีมได้ ใจเย็น คิดบวก และอดทนต่อสภาวะกดดันได้ดี

เวลาทำการและสวัสดิการ

 • วันจันทร์ – ศุกร์ (วันหยุดตามปฏิทินธนาคาร)
 • เวลาทำการ 9:00 – 18:00 น.
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันสุขภาพ IPD., OPD.
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี 
 • โบนัสตามผลประกอบการ 
 • กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน 

สนใจสมัครได้ที่

คุณดวงหทัย จิตต์ถาวร (นุก)
ผู้จัดการอาวุโสแผนกทรัพยากรบุคคล

E mail : duanghathai.j@kccamc.com
Tel : 02-957-5601 ต่อ 11 , 064-646-9935
285/1 ซ.ประดิษฐ์มนูธรรม1 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม วังทองหลาง กทม. 10310 

Compare listings

เปรียบเทียบ