ผู้จัดการแผนกบัญชี

1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. วางแผน ควบคุม ตรวจสอบความถูกต้องโดยกระทบยอดบัญชีที่เกี่ยวข้องเพื่อการปิดบัญชีประจำเดือนให้ทันกำหนดเวลา
 2. ตรวจสอบเอกสารต่างๆ รายงานภาษีซื้อและภาษีขาย, ภงด.2, ภงด.3, ถงด.53
 3. ตรวจสอบรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 4. วางแผนและจัดทำงบประมาณการเงิน รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องและวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ
 5. ตรวจสอบและจัดทำเอกสารค่าใช้จ่ายทุกประเภท
 6. ตรวจสอบและบันทึกรายงานการรับเงินประจำวัน
 7. ตรวจสอบทะเบียนเช็ครับ-จ่าย และเงินฝากธนาคาร
 8. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน-ภายนอก เช่น Auditor, BOT และ กรมสรรพากร
 9. รวบรวมและตรวจสอบเอกสารก่อนส่งข้อมูลให้หน่วยงานภายนอก (ผู้ตรวจสอบต่างๆ )
 10. แก้ไขปัญหาและให้คำแนะนำกับผู้ใต้บังคับบัญชา
 11. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศ : ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ : ไม่เกิน 40 ปี
 • ระดับการศึกษา : จบวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี – โท สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ : 5 ปี ขึ้นไป

ความรู้ทักษะที่จำเป็น

 1.  มี CPD มีความรู้ในการจัดการทางด้านบัญชีและการเงิน
 2. จัดทำงบการเงิน และปิดบัญชีได้
 3. ใช้โปรแกรม Express ได้ดี
 4. สามารถทำงานในเวลายืดหยุ่นได้
 5. มีความรู้ด้านกฎหมายภาษีอากรเป็นอย่างดี และแม่นยำ
 6. มีประสบการณ์ทางด้านการบัญชีของสถาบันการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. เคยผ่านงานจากบริษัทตรวจสอบบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. สามารถทำงานเป็นทีมได้ ใจเย็น คิดบวก และอดทนต่อสภาวะกดดันได้ดี

เวลาทำการและสวัสดิการ

 • วันจันทร์ – ศุกร์ (วันหยุดตามปฏิทินธนาคาร)
 • เวลาทำการ 9:00 – 18:00 น.
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันสุขภาพ IPD., OPD.
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
 • ปรับเงินเดือนประจำปี 
 • โบนัสตามผลประกอบการ 
 • กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน 

สนใจสมัครได้ที่

คุณดวงหทัย จิตต์ถาวร (นุก)
ผู้จัดการอาวุโสแผนกทรัพยากรบุคคล

E mail : duanghathai.j@kccamc.com
Tel : 02-957-5601 ต่อ 11 , 064-646-9935
285/1 ซ.ประดิษฐ์มนูธรรม1 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม วังทองหลาง กทม. 10310 

Compare listings

เปรียบเทียบ