วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ 

“ เป็นหนึ่งในบริษัทบริหารสินทรัพย์ชั้นนำของประเทศที่มีธรรมาภิบาลที่ดี ”

พันธกิจ

            บริษัทบริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่น ส่งเสริม และสนับสนุนองค์กรให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงิน ด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่เป็นเลิศที่สามารถเข้าถึง ใส่ใจ และพร้อมที่จะให้โอกาสแก่ลูกหนี้หาทางออกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และลูกหนี้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพในสังคม พร้อมที่จะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

Compare listings

เปรียบเทียบ