คณะผู้บริหาร

นายทวี กุลเลิศประเสริฐ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รักษาการ
ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริหาร

นางสาวปณิตตรา อัครวิเนค

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน


นายโคบี้ บุญบรรเจิดศรี

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินทรัพย์

นายประกิต ประเสริฐยิ่ง

ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

Compare listings

เปรียบเทียบ