เจ้าหน้าที่การเงิน

1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. จัดทำรายงาน (ประจำวัน, ประจำเดือน)
 2. จัดเตรียมเอกสารในการทำจ่ายเงิน และออกเอกสารใบหัก ณ ที่จ่าย
 3. ตรวจสอบรายงานเงินเข้า – ออกของบริษัทP
 4. ติดต่อประสานงานกับบริษัทภายนอก, ธนาคาร ในการทำธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท
 5. ออกใบเสร็จรับเงินของลูกหนี้ทุกรายพร้อมจัดส่งให้แก่ลูกหนี้
 6. ออกเอกสาร / Memo ที่เกี่ยวกับฝ่ายการเงิน
 7. จัดทำและควบคุมทะเบียนคุมเช็ครับ – จ่าย ของบริษัท
 8. ตรวจสอบการเบิก/คืนเงินทดรองจ่าย
 9. ตรวจสอบการชำระเงินของลูกหนี้ทั้งหมดในการทำจ่ายให้แก่ OA ทุกๆ เดือน
 10. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศ : ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ : ไม่เกิน 35 ปี
 • ระดับการศึกษา : จบวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ : 2 ปี ขึ้นไป

ความรู้ทักษะที่จำเป็น

 1. มีความละเอียด รอบคอบ และมีความรับผิดชอบ
 2. มีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 3. มีทักษะการใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 4. สามารถใช้งานโปรแกรม Express ได้
 5. มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงานการเงิน
 6. มีความซื่อสัตย์ สุจริต

เวลาทำการและสวัสดิการ

 • วันจันทร์ – ศุกร์ (วันหยุดตามปฏิทินธนาคาร)
 • เวลาทำการ 9:00 – 18:00 น.
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันสุขภาพ IPD., OPD.
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี 
 • โบนัสตามผลประกอบการ 
 • กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน 

สนใจสมัครได้ที่

คุณดวงหทัย จิตต์ถาวร (นุก)
ผู้จัดการอาวุโสแผนกทรัพยากรบุคคล

E mail : duanghathai.j@kccamc.com
Tel : 02-957-5601 ต่อ 11 , 064-646-9935
285/1 ซ.ประดิษฐ์มนูธรรม1 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม วังทองหลาง กทม. 10310 

Compare listings

เปรียบเทียบ