ซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ประเภทลูกหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยครั้งแรก (Housing Loan)

  • 2 ปี ที่ผ่านมา
  • 1

มูลค่ารวมทั้งสิ้น 142.51 ล้านบาท

Compare listings

เปรียบเทียบ