ซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ประเภทลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจ (Corporate Loan) ครั้งแรก

  • 3 ปี ที่ผ่านมา
  • 1

มูลค่ารวมทั้งสิ้น 58.68 ล้านบาท

Compare listings

เปรียบเทียบ