เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด และได้รับอนุมัติเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์

  • 3 ปี ที่ผ่านมา
  • 1

ได้รับอนุมัติให้จดทะเบียนเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์จากธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ตามพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541

Compare listings

เปรียบเทียบ