เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด

  • 3 ปี ที่ผ่านมา
  • 1

วันที่ 11 กันยายน 2547  มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯจากเดิม บริษัท ริชชี่ แคปปิตอล อัลลายแอนซ์ จำกัด เป็น บริษัท ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด

Compare listings

เปรียบเทียบ