บริจาคเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลศิริราช

ในวันนี้ 13/7/2564 บริษัทบริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 200,000 บาท  ผ่าน ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช ศิริราชมูลนิธิ เพื่อร่วมจัดซื้อเครื่องไฮโฟลว์ รองรับผู้ป่วยโควิด-19

เข้าร่วมการสนทนา

Compare listings

เปรียบเทียบ