ปลูกป่า ปล่อยปู คืนสู่ทะเล

บริษัทบริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม CSR ปลูกป่า ปล่อยปู คืนสู่ทะเล ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้เพื่อ สร้างจิตสำนึก ให้เกิดความตระหนักในความสำคัญของป่าชายเลน เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเภทป่าชายเลน รวมทั้งเป็นการป้องกันภัยจากคลื่นลมในฤดูมรสุม และอนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์ที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่ป่าชายเลน

เข้าร่วมการสนทนา

Compare listings

เปรียบเทียบ