นวดเพื่อสุขภาพโดยหมอนวดตาบอด

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม
“นวดเพื่อสุขภาพโดยหมอนวดตาบอด” ให้กับพนักงาน เพื่อเป็นการบำบัดออฟฟิศซินโดรม
อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน เช่น คนตาบอด เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

เข้าร่วมการสนทนา

นวดเพื่อสุขภาพโดยหมอนวดตาบอด

  • 6 เดือน ที่ผ่านมา
  • 1

นวดเพื่อสุขภาพโดยหมอนวดตาบอด

Compare listings

เปรียบเทียบ