บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด ได้ดำเนินการแปลงสภาพจาก บริษัทจำกัด เป็น บริษัทมหาชน เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 โดยมีชื่อใหม่เป็น “บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)”

เข้าร่วมการสนทนา

Compare listings

เปรียบเทียบ