กิจกรรมเพื่อสังคม

ร่วมบริจาคเงินให้กับ มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ

ใน วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 บริษัทบริหารสินทรัพย์ ไนท์ คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน 200,000 บาทให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ...

บริจาคเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลศิริราช

ในวันนี้ 13/7/2564 บริษัทบริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 200,000 บาท  ผ่าน ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช ศิริราชมูลนิธิ...

Compare listings

เปรียบเทียบ