ข่าวสารของบริษัท

ภาพบรรยากาศ ในงาน MAI Forum ครั้งที่ 7

บริษัทบริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ KCC ทีมงานและผู้บริหารขอขอบพระคุณนักลงทุน สื่อมวลชน...

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด ได้ดำเนินการแปลงสภาพจาก บริษัทจำกัด เป็น บริษัทมหาชน เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564...

Compare listings

เปรียบเทียบ