ตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำรายงาน (ประจำวัน, ประจำเดือน) จัดเตรียมเอกสารในการทำจ่ายเงิน...

เลขานุการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เลขานุการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 อัตรา หน้าที่และความรับผิดชอบ ดูแลรับผิดชอบ ตรวจสอบ กรั่นกรองแฟ้ม...

Compare listings

เปรียบเทียบ