ตำแหน่งงาน

พนักงานแผนกปฏิบัติการ

พนักงานแผนกปฏิบัติการ 2 อัตรา หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. ตัดภาระหนี้ลูกหนี้ Retail, Housing2. จัดทำรายงานเงินรับลูกหนี้ Retail รายวัน3....

พนักงานการเงิน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 1 อัตรา หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. จัดทำรายงาน (ประจำวัน, ประจำเดือน)2. จัดเตรียมเอกสารในการทำจ่ายเงิน...

Compare listings

เปรียบเทียบ