ตำแหน่งงาน

พนักงานแผนกปฏิบัติการ

พนักงานแผนกปฏิบัติการ 2 อัตรา หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. ตัดภาระหนี้ลูกหนี้ Retail, Housing2. จัดทำรายงานเงินรับลูกหนี้ Retail รายวัน3....

Compare listings

เปรียบเทียบ