ร่วมบริจาคเงินให้กับ มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ

ใน วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

บริษัทบริหารสินทรัพย์ ไนท์ คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท
ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ เพื่อสนับสนุนการจัดสร้างห้องผ่าตัด

#KCC
#kccamc

เข้าร่วมการสนทนา

Compare listings

เปรียบเทียบ